Intyg

Europeisk registrering av varumärken

Thermomat, Thermoreg, Thermo, Thermo_Logo

eu registration thermomat    eu registration thermoreg    eu registration Thermo   eu registration Thermo

Registrering av varumärke i Sverige

Thermomat, Thermoreg, Thermo SVK, Thermo TVK

varumärke thermomat     varumärke thermoreg     varumärke thermo svk     varumärke thermo tvk

Certifikat från det tyska institutet för elektroteknik VDE

Certifikat VDE

certifikat vde certifikat vde

Certifikat om att man tilldelats högsta rating

vad gäller betalningsförmåga och tillförlitlighet av UC Ekonomipublikationer AB

rating thermo industri ab 2012     rating thermo industri ab 2013    1000_2014    1000_2015b

     

Certifikat om tilldelande av nummer-och streckkod enligt EAN-13

EAN-13

gs1 certifikat

Certifikat i enlighet med Semkos kvalitetsmärkning

Semko SVK, Semko TI 200, Semko TI 900, Semko TI 950, Semko TVK

certifikat semko svk    certifikat semko ti 200    certifikat semko ti 900    certifikat semko ti 950    certifikat semko tvk

certifikat semko svk  certifikat semko svk  certifikat semko svk  certifikat semko svk  certifikat semko svk

certifikat semko svk