Thermo Industri AB

Thermo Industri AB – är en av de största tillverkarna av högkvalitativa värmekablar för golvvärme, tack vare modern teknologi och duktiga medarbetare. Thermo Industri AB tillverkar produkter med hög kvalitet och tillförlitlighet. Thermo Industri AB har vetenskapliga medarbetare som ägnar sig särskilt åt att utforska moderna material och utveckla användningen av de nyaste upptäckterna inom området för att koncentrera alla ansträngningar på att höja tillförlitligheten och hållbarheten hos våra produkter. Thermo Industri AB strävar ständigt efter att använda de resurser som företaget har för att hela tiden förbättra tekniken, målinrikta den tekniska utvecklingen, införa energibesparande teknik, bli ännu bättre i miljöhänseende och generellt förbättra tillverkningen.

Dessa åtgärder är vad som styr Thermo Industri AB vad gäller kvalitetsfrågor, och målet är att minska produktionskostnaderna och ändå ständigt höja kvaliteten.