Hem

Värmegolvet Thermo är en förstklassig produkt, framtagen och tillverkad av Thermo Industri i Stockholm AB med unik utrustning och med användning av den främsta tekniken. Det motsvarar de höga europeiska kraven på kvalitet och säkerhet.

Värmegolv är ett kabelsystem för uppvärmning som baserar sig på värmekablar. Golvvärme kan inte bara värma upp golvet på ett behagligt sätt – utan även hela rummet. Den värmande kabeln kan antingen gjutas fast 3-5 cm ner i grunden, eller läggas ned med själva kakelhäftmassan, utan gjutning och utan att golvnivån höjs. I det senare fallet används en tunn värmegolvmatta (Thermomat).

Uppvärmda golv har använts av människan sedan gammalt, dock är det elektriskt uppvärmda golvet ett framsteg för den moderna civilisationen.

Tack vare sin konstruktion är Thermos värmekablar unika, vad gäller hållfasthet och säkerhet

SVK

 1. Två strömledare sörjer för att det inte skapas magnetfät, och underlättar också läggandet av kabeln.
 2. Den stora tåligheten hos värmekabeln Thermo beror på ett isolerande lager av strömledare av silikongummi, som har en rad unika egenskaper, som andra material inte kan uppvisa.Värmetålighet (tål temperaturer upp till 300 °C)Аtmosfärisk tålighet  (den ständiga påverkan från regn, snö och is, från ozon, ultraviolett ljus påverkar inte ytan alls ens om det t ex uppstår sprickbildning av mekaniska spänningar.

  Anti-adhesiva egenskaper (som gäller i förhållande till en rad material. Inte ens vid höga temperaturer klistrar silikongummit sig fast vid andra material.)

  Kemisk tröghet (silikongummi är en kemiskt trög produkt, giftfri, innehåller ej svavel eller flyktiga ämnen, som vid kontakt med andra material skulle lämna spår eller framkalla korrosion.

 3. Armerad kabel av enkeltrådig glasfiber ger den en kompletterande hållfasthet mot skador.
 4. Inre isolering av strömledarna av polyeterband gör den motståndskraftig mot temperaturförändringar.
 5. Elsäkerheten hos värmekabeln tryggas av en flertrådig ledare av förtennad koppar (som inte oxiderar under användningsprocessen).
 6. En heltäckande skärm av aluminiumfolie ger kabeln ytterligare hållfasthet, för den hermetiskt innesluten och fördelar värmeenergin jämnt längs hela värmekabeln (vilket skyddar den mot lokala överhettningar).
 7. Värmekabeln Thermos yttre hölje är gjort av PVC, vattenavstötande och tålig mot ultraviolett ljus, mekaniska skador och mot olika aggressiva miljöer.