Thermo Freezeguard

Intelligent värmekabel
Den självreglerande kabeln Thermo FreezeGuard är avsedd för att hålla rörledningar, vattenkopplingar och vattenrännor isfria, liksom element i vattenavledande system och alla andra objekt som behöver skyddas från isbildning, inklusive stora och komplicerade anläggningar.

Den självreglerande kabeln Thermo FreezeGuard (typ CLT-JT) tillverkas i USA på särskild beställning av Thermo Industri AB, och den mest avancerade utrustning för kvalitetsgranskning har använts vid tillverkningen. Under tillverkningsprocessen används den högkvalitativa aktiva värmealstrande matrisen LongLife, som tryggar att kabelns egenskaper har en 20-årig livslängd.

Den självreglerande kabeln Thermo FreezeGuard kan användas utan värmeregulator och tack vare den intelligenta värmematrisen, som innebär att man kan ha olika nivå på uppvärmingen i olika områden. Detta är särskilt bekvämt när man måste värma upp stora objekt, t ex huvudvattenledningsrör. När det beroende på grundförhållanden, isoleringens beskaffenhet och rörens djupläge, krävs olika temperatur för uppvärmningen. Vid sådana förhållanden känner den självreglerande kabeln Thermo FreezeGuard självständigt av vilken effekt som behövs för uppvärmningen, per decimeter kabeln.

Thermo FreezeGuard-kabelns sammansättning

Den täta sammanpressningen av det nedrelagret av den inre isoleringen utesluter att det kommer in fukt i den värmande matrisen, och extra termoplastisk isolering av modifierad olefinplast och ett täckande lager av förtennad koppar, som avsevärt ökar kabelns tillförlitlighet.

Den självreglerande kabeln Thermo FreezeGuard (typ CLT-JT) rekommenderas för användning vid förhållanden då man har en hög fuktighet och risk för mekanisk påverkan, och är även anpassad till spänningsvariationer mellan 208 och 277 volt.

thermo_freezeguard

Typ Strömeffekt vid 10°С. Watt Spänning Volt Maximal funktionstemperatur, °С Maximal tillfällig temperatur, °С
CLT-JT-25 16.4 240 65 85
CLT-JT-28 26.0 240 65 85

thermo_freezeguard_b